Om Företaget

Svenska Miljöhjälpen är ett företag som arbetar med hantering och återvinning av farligt avfall.

Länkar

Svenska Miljöhjälpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kommer mer information och bilder senare.

Uppdatering pågår, återkom senare

 

OBS ! Transportbenämningen är ändrad från 1 juli 2009.

                                                                                              

Nedanstående är från regelverket för transport av farligt gods MSBFS 2009:2

 

UN 3291

P621 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION

 

Denna instruktion gäller för UN 3291.

 

Följande förpackningar är tillåtna, om de allmänna bestämmelserna i 4.1.1 och 4.1.3 är uppfyllda:

(1) Styva, täta förpackningar, som motsvarar bestämmelserna i kapitel 6.1 för fasta ämnen och uppfyller provningskraven för förpackningsgrupp II, förutsatt att det finns tillräcklig mängd absorberande material för att absorbera de vätskor som finns i förpackningen, och förpackningen är i stånd att kvarhålla vätskor.

(2) För kollin som innehåller större mängder vätskor, styva förpackningar, som motsvarar bestämmelserna i kapitel 6.1 för vätskor och uppfyller provningskraven för förpackningsgrupp II.

 

Tilläggsbestämmelser

Förpackningar som är avsedda för skarpa eller spetsiga föremål, såsom glasskärvor eller nålar, ska vara punkteringsbeständiga och i stånd att kvarhålla vätskor under provningsbetingelserna i kapitel 6.1.

 


UN 2800, UN 2900

 

Information kommer snart

 

 

 

 

 

Informationen är utan ansvar för Miljöhjälpen AB och avsändaren ansvarar för korrekt hantering och användning.